Timeline for Srishti Entrance and Aptitude Test (SEAT) 2017 - Test 1 (T1)

TEST 1 (T1) ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 LAST ROUND

TIME / DATE

28 JAN

29 JAN

15 APR

16 APR

10 JUN

11 JUN

8 JUL

 

MORNING

9.00 AM – 12:00 PM

 

 1. M.A.
 2. PGDP.

 

 1. M.Des.

 

 1. B.Des.
 2. M.A.
 3. PGDP.

 

 1. B.Cr.A.
 2. M.Des.

 

 1. M.A.
 2. PGDP.

 

 1. M.Des.

 

 1. B.Des.
 2. B.Cr.A.

 

AFTERNOON

2.00 PM – 5.00 PM

 

 1. M.Plan.

 

 1. M.Cr.A.

 

 1. M.Plan.

 

 1. B.Voc. (Bengaluru)
 2. M.Cr.A.

 

 1. M.Plan.

 

 1. B.Voc. (Bengaluru)
 2. M.Cr.A.

 

 1. M.Des.
 2. M.Cr.A.
 3. M.Plan.
 4. M.A.Revised and Published on : 24 June 2017, 1.30 p.m.
Copyright 2015 © Srishti Institute of Art, Design and Technology.